W wodach podziemnych oraz powierzchniowych często występuje podwyższona zawartość żelaza i manganu. Związki te niekorzystnie wpływają na właściwości organoleptyczne wody poprzez wzrost jej barwy i mętności.

W instalacjach sanitarnych i przemysłowych przekroczenia w zawartości żelaza i manganu powoduje ponadto powstawanie osadów korozyjnych, korozji ogólnej i wżerowej, rozwój bakterii beztlenowych.

Proces odżelaziania i odmanganiania wody polega na utlenieniu związków żelaza rozpuszczonych w wodzie do form osadowych nierozpuszczalnych oraz filtracji na odpowiednich złożach filtracyjnych.

Złoża dobierane są w zależności od składu fizykochemicznego wody . Jeżeli żelazo i mangan występuje w wodzie w znacznych ilościach to proces odżelaziania i odmanganiania wody powinien przebiegać dwustopniowo, czyli żelazo usuwanie jest na pierwszym a mangan na drugim stopniu.

Istotne znaczenie dla uzyskania prawidłowych parametrów wody uzdatnionej ma dobór odpowiedniego systemu płukania złóż filtracyjnych.

W oferowanych stacjach uzdatniania wody stosujemy zarówno zawory wielodrogowe (FLECK, CLACK, AUTOTROL),  jak i przepustnice z napędami pneumatycznymi.

Proces odżelaziania i odmanganiania wody prowadzimy na następujących złożach:

  • złoże multimedialne ŻWIR + HYDROANTRACYT
  • lekkie złoże filtracyjne FILTER AG
  • złoże katalityczne BIRM
  • złoże katalityczne PYROLOX
  • złoże katalityczne DEFEMAN