NOWOŚĆ !- dezynfekcja powietrza i powierzchni  promieniami UV.
Urządzenia SVETOLIT – są  przenośnymi urządzeniami, wykorzystującymi promieniowanie  ultrafioletowe UV  do  dezynfekcji pomieszczeń i usuwania wirusów, baterii,  pleśni i innych mikroorganizmów.
Użytkowanie jest niezwykle proste, wystarczy urządzenie postawić w pomieszczeniu i podłączyć do gniazdka elektrycznego 230V.  SVETOLIT posiada wbudowany timer, na którym ustawia się czas naświetlania. Po zakończonej pracy urządzenie się automatycznie wyłącza i może być przeniesione do innego pomieszczenia , w celu dezynfekcji. Natomiast pomieszczenie po dezynfekcji jest gotowe do użytkowania.
Jest to metoda bezchemiczna.
W pomieszczeniu podczas dezynfekcji nie mogą przebywać ludzie oraz zwierzęta.

AQUA PLUS Svetolit karta tech.
W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu: tel/fax: 44 724 46 85, biuro@aqua-plus.pl

AQUA PLUS proponuje  m.in. dezynfekcję wody w hydroforniach na ujęciach wody pitnej, w zakładach przemysłowych, szpitalach, laboratoriach, w przemyśle spożywczym, w systemach c.w.u., w celu zabezpieczenie jakości wody przed skażaniem mikrobiologicznym.

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określona jest w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. (Dz. U. Nr 61, poz. 417). Rozporządzenie to oprócz wymogów fizykochemicznych i organoleptycznych określa także warunki bakteriologiczne.

Skażenie wody mikroorganizmami chorobotwórczymi może występować już w studniach w miejscu jej czerpania, w instalacjach c.w.u., w stacjach uzdatniania wody oraz w sieci wodociągowej.

Także instalacje ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) są narażone na występowanie drobnoustrojów chorobotwórczych.

  • AQUA PLUS proponuje najnowsze technologie oraz urządzenia służące do dezynfekcji wody.

Dezynfekcja wody  za pomocą lamp ultrafioletowych UV stanowi akceptowaną i ekologiczną metodę dezynfekcji wody. Skuteczność dezynfekcji zależy od dawki ultrafioletu, jakości wody oraz zastosowania w poszczególnych aplikacjach.

Urządzenia UV wykorzystują promieniowanie ultrafioletowe o długości fali około 254 nanometra, które uszkadza DNA mikroorganizmów, powodując ich śmierć.

Sterylizatory UV do farmacji i przemysłu kosmetycznego.

Sterylizatory UV serii  UVITRON przeznaczone są do dezynfekcji wody oczyszczonej w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym, dezynfekcji wody ultraczystej w przemyśle mikroelektronicznym oraz do rozbijania ozonu w pętlach dystrybucyjnych, w których stosowana jest dezynfekcja ozonem.

  • Idealnie higieniczna konstrukcja gwarantuje spełnienie najostrzejszych wymogów cGMP i FDA
  • W urządzeniu zastosowano promienniki Indium-Amalgam o żywotności 10000 – 16000 godzin
  • Przyłącza procesowe Tri-Clamp
  • Konstrukcja gwarantująca pełne grawitacyjne opróżnienie
  • Szafka sterująca w obudowie ze stali nierdzewnej

Dezynfekcję wody można także prowadzić metodami chemicznymi. Wodę dezynfekuję się za pomocą wodnych roztworów specjalnych środków chemicznych o właściwościach bakteriobiobójczych lub urządzeń (generatorów) wytwarzających z kwasu solnego i chlorynu sodowego roztwór dwutlenku chloru ClO2.

Dwutlenek chloru na zastosowanie do zwalczania bakterii, wirusów, pierwotniaków, grzybów oraz alg.

Jedną z wielu bakterii, które zagrażają zdrowiu i życiu człowieka znajdujące się w instalacjach ciepłej wody użytkowej jest bakteria Legionelli wywołująca legionellozę, gorączkę Pontiac i wodniste biegunki.

Udowodniona jest wysoka skuteczność działania dwutlenku chloru w usuwaniu bakterii odpornych na działanie innych preparatów, w tym bakterii Legionelli.

Służą do tego celu m.in. Generatory Oxiperm Pro firmy Grundfos, które produkowane są zgodnie z niemiecką dyrektywą produkcji wody pitnej (German Drinking Water Directive) oraz posiadają ATEST PZH.

Szczególne zagrożenie bakterią Legionelli występuje u osób z osłabionym układem odpornościowym, dlatego też

Dezynfekcja c.w.u.

SANEPID w szczególności nadzoruje jakość wody ciepłej w budynkach zamieszkania zbiorowego i zakładach opieki zdrowotnej zamkniętych.

Chlorowanie wody pitnej za pomocą podchlorynu sodu jest jedną z metod dezynfekcji wody pitnej. Można tą technologią szokowo chlorować instalacje wodne skażone bakteriami.

Wymieniane wyżej rozporządzenie Ministra Zdrowia od dnia 1.01.2008 r., wprowadziło obowiązek kontrolowania instalacji wodnych i zobligowało użytkowników takich instalacji (właścicieli i operatorów) do utrzymywania ich w odpowiedniej czystości mikrobiologicznej.