Korekta fizykochemiczna wody w obiegach wodno-parowych, wody grzewczej, wody chłodzącej i obiegowej oraz chłodniczej lodowej

Woda jest jednym z najtańszych i powszechnie stosowanym nośnikiem zimna, wykorzystywanym w układach chłodzenia.  Wymaga jednak odpowiedniej obróbki, aby proces chłodzenia przebiegał poprawnie nie zakłócając pracy całego układu.

Obiegi chłodnicze narażone są w dużym stopniu na korozję i wytrącanie się osadów, szczególnie na tych powierzchniach, gdzie zachodzi intensywna wymiana ciepła.

Dodatkowym ujemnym czynnikiem jest dostawanie się zanieczyszczeń z zewnątrz oraz rozwój mikroorganizmów takich jak: algi, grzyby, bakterie, drożdże czy glony.

Korozja polega na stopniowym niszczeniu powierzchni (przede wszystkim metali) wskutek chemicznego lub elektrochemicznego oddziaływania środowiska. Głównymi czynnikami niszczącymi są przede wszystkim woda i para oraz znajdujące się w nich zanieczyszczenia, jak również tlen i dwutlenek węgla.

Dzięki systematycznemu stosowaniu preparatów do korekcji wody można ograniczyć niekorzystne zjawiska jak np: korozja (w tym także korozja postojowa), osady tlenowe powodujące głębokie punktowe wżery jak również osady wynikające z twardości szczątkowej oraz obecności mikroorganizmów.

Aby zapobiegać wspomnianym zagrożeniom należy stosować  odpowiednie środki do korekcji wody chłodniczej.

Główne zalety oferowanych preparatów:

 • regulują pH wody w całym układzie
 • tworzą ochronną warstewkę hydrofobową na metalowych powierzchniach
 • przeciwdziałają odkładaniu się osadów korozyjnych i z twardości szczątkowej
 • wpływają na obniżenie zasolenia wody
 • nie wnoszą składników mineralnych
 • chemicznie odtleniają wodę kotłową i obiegową
 • stosowanie preparatów powoduje powolne usuwanie produktów korozji
  oraz osadów mineralnych z powierzchni metalowych
 • zmniejszają awaryjność układów kotłowych
 • poprawiają sprawność urządzeń energetycznych
 • preparaty nie zawierają hydrazyny
 • posiadają ATEST PZH

Dla obiegów wodno-parowych, gdzie para ma bezpośredni kontakt z żywnością oferujemy środki z dodatkowym Atestem Zakładu Badania Żywności.

W zależności od wymogów technologicznych, układ wody chłodzenia powinien być wyposażony:

 • wstępne uzdatnienie wody, czyli filtracja mechaniczna, filtracja na kolumnie z węglem aktywnym, odżelazianie i odmanganienie wody
 • automatyczną stację zmiękczania wody
 • zestaw dozujący antyskalanta lub środka antyosadowego i antykorozyjnego
 • zestaw do dezynfekcji wody
 • bocznikową filtrację mechaniczną na filtrach samoczyszczących
 • automatyczne odsalanie ze sterownikiem i zaworem spustowym
 • monitoring parametrów wody chłodniczej

Do dozowania chemikalii niezbędne są zestawy pompowe dozujące. Układy dozujące składają się ze zbiorników roztworowych, pompy dozującej, czujnika poziomu, punktu wtryskowego oraz linii ssawnej. Sterowanie może odbywać się za pomocą impulsu z wodomierza lub czasowo. Stacje dozowania środków chemicznych zapewniają optymalne warunki dozowania chemikalii, odporność chemiczną użytych materiałów, gwarantują bezpieczeństwo i higienę pracy.

Przeznaczenie układów dozujących:

 • uzdatnianie wody chłodniczej – dozowanie inhibitorów korozji i biocydów hamujących rozwój grzybów, glonów i bakterii

 • flokulacja i koagulacja wody – dozowanie flokulantów i koagulantów w procesie uzdatniania

 • dezynfekcja wody – przez ciągłe dozowanie chemikaliów zabijających drobnoustroje

Jak dobrać rodzaje i dawki chemikalii do uzdatniania wody?  Jakie są urządzenia do korekty fizykochemicznej wody? Jak prawidłowo zaprojektować proces odsalania wody? Jakie kryteria są potrzebne do doboru urządzeń? Jaki parametry należy spełnić, aby wody była prawidłowo uzdatniona? Jak przygotować wodę chłodniczą?

Na te i inne pytania odpowiedzą  konsultanci techniczni  AQUA PLUS tel. 44 724-46-85, biuro@aqua-plus.pl

Dobór oraz dawki preparatów do korekcji fizykochemicznej wody w układach chłodzenia klimatyzacji ustalane są indywidualnie, w zależności od wymogów instalacji chłodniczej.

Stacja dozująca chemię