Korekta fizykochemiczna wody w obiegach wodno-parowych, wody grzewczej, wody chłodzącej i obiegowej oraz chłodniczej lodowej

Woda jest jednym z najtańszych i powszechnie stosowanym nośnikiem zimna, wykorzystywanym w układach chłodzenia.  Wymaga jednak odpowiedniej obróbki, aby proces chłodzenia przebiegał poprawnie nie zakłócając pracy całego układu.

Obiegi chłodnicze narażone są w dużym stopniu na korozję i wytrącanie się osadów, szczególnie na tych powierzchniach, gdzie zachodzi intensywna wymiana ciepła.

Dodatkowym ujemnym czynnikiem jest dostawanie się zanieczyszczeń z zewnątrz oraz rozwój mikroorganizmów takich jak: algi, grzyby, bakterie, drożdże czy glony.

Korozja polega na stopniowym niszczeniu powierzchni (przede wszystkim metali) wskutek chemicznego lub elektrochemicznego oddziaływania środowiska. Głównymi czynnikami niszczącymi są przede wszystkim woda i para oraz znajdujące się w nich zanieczyszczenia, jak również tlen i dwutlenek węgla.

Środki do korekty chemicznej wody – Łódź

Znajdujące się w naszym asortymencie środki do korekty chemicznej wody są niezbędne w wielu dziedzinach życia codziennego. Stosuje się je przede wszystkim w celu poprawy jakości wody pitnej, ale także w przemyśle, w kotłowniach, rolnictwie, ogrodnictwie oraz w basenach. Dzięki nim można skutecznie uniknąć problemów związanych z nadmiernym zanieczyszczeniem czy występowaniem szkodliwych mikroorganizmów, które mogą wpłynąć na zdrowie człowieka.

Jak wybrać odpowiedni środek do korekty chemicznej wody

Wybór odpowiedniego środka do korekty chemicznej wody zależy przede wszystkim od celu, dla którego ma być on stosowany. Warto zasięgnąć porady naszych specjalistów oraz skorzystać z analizy składu wody, aby dobrać odpowiedni preparat. Ponadto, należy pamiętać o regularnym stosowaniu środków oraz monitorowaniu jakości wody, co pozwoli na utrzymanie jej na właściwym poziomie.

Stosując środki do korekty chemicznej wody, należy pamiętać o odpowiednim ich dawkowaniu oraz bezpieczeństwie użytkowania. Niewłaściwe stosowanie preparatów może prowadzić do negatywnych skutków, takich jak nadmierne zanieczyszczenie wody czy występowanie szkodliwych substancji. Warto więc dokładnie zapoznać się z instrukcjami producenta oraz stosować się do zaleceń specjalistów.

Zalety stosowania środków do korekcji chemicznej wody

Dzięki systematycznemu stosowaniu preparatów do korekcji wody można ograniczyć niekorzystne zjawiska jak np: korozja (w tym także korozja postojowa), osady tlenowe powodujące głębokie punktowe wżery jak również osady wynikające z twardości szczątkowej oraz obecności mikroorganizmów. Korozja może prowadzić do powstawania dziur i nieszczelności, a także osłabienia konstrukcji urządzeń. Dlatego tak ważne jest stosowanie odpowiednich preparatów antykorozyjnych, które zabezpieczą instalacje przed działaniem tego niekorzystnego zjawiska. Z kolei osady tlenowe to kolejny problem, z którym borykają się użytkownicy instalacji wodnych. Powstają one na skutek reakcji tlenku żelaza z wodą, co prowadzi do tworzenia się twardych, trudnych do usunięcia osadów. Natomiast obecność mikroorganizmów w wodzie może prowadzić do powstawania biofilmu, który negatywnie wpływa na jakość wody oraz trwałość instalacji.

Aby zapobiegać wspomnianym zagrożeniom należy stosować  odpowiednie środki do korekcji wody chłodniczej.

Główne zalety oferowanych preparatów:

 • regulują pH wody w całym układzie
 • tworzą ochronną warstewkę hydrofobową na metalowych powierzchniach
 • przeciwdziałają odkładaniu się osadów korozyjnych i z twardości szczątkowej
 • wpływają na obniżenie zasolenia wody
 • nie wnoszą składników mineralnych
 • chemicznie odtleniają wodę kotłową i obiegową
 • stosowanie preparatów powoduje powolne usuwanie produktów korozji
  oraz osadów mineralnych z powierzchni metalowych
 • zmniejszają awaryjność układów kotłowych
 • poprawiają sprawność urządzeń energetycznych
 • preparaty nie zawierają hydrazyny
 • posiadają ATEST PZH

Dla obiegów wodno-parowych, gdzie para ma bezpośredni kontakt z żywnością oferujemy środki z dodatkowym Atestem Zakładu Badania Żywności.

W zależności od wymogów technologicznych, układ wody chłodzenia powinien być wyposażony:

 • wstępne uzdatnienie wody, czyli filtracja mechaniczna, filtracja na kolumnie z węglem aktywnym, odżelazianie i odmanganienie wody
 • automatyczną stację zmiękczania wody
 • zestaw dozujący antyskalanta lub środka antyosadowego i antykorozyjnego
 • zestaw do dezynfekcji wody
 • bocznikową filtrację mechaniczną na filtrach samoczyszczących
 • automatyczne odsalanie ze sterownikiem i zaworem spustowym
 • monitoring parametrów wody chłodniczej

Do dozowania chemikalii niezbędne są zestawy pompowe dozujące. Układy dozujące składają się ze zbiorników roztworowych, pompy dozującej, czujnika poziomu, punktu wtryskowego oraz linii ssawnej. Sterowanie może odbywać się za pomocą impulsu z wodomierza lub czasowo. Stacje dozowania środków chemicznych zapewniają optymalne warunki dozowania chemikalii, odporność chemiczną użytych materiałów, gwarantują bezpieczeństwo i higienę pracy.

Przeznaczenie układów dozujących:

 • uzdatnianie wody chłodniczej – dozowanie inhibitorów korozji i biocydów hamujących rozwój grzybów, glonów i bakterii

 • flokulacja i koagulacja wody – dozowanie flokulantów i koagulantów w procesie uzdatniania

 • dezynfekcja wody – przez ciągłe dozowanie chemikaliów zabijających drobnoustroje

Jak dobrać rodzaje i dawki chemikalii do uzdatniania wody?  Jakie są urządzenia do korekty fizykochemicznej wody? Jak prawidłowo zaprojektować proces odsalania wody? Jakie kryteria są potrzebne do doboru urządzeń? Jaki parametry należy spełnić, aby wody była prawidłowo uzdatniona? Jak przygotować wodę chłodniczą?

Na te i inne pytania odpowiedzą  konsultanci techniczni  AQUA PLUS tel. 44 724-46-85, biuro@aqua-plus.pl

Dobór oraz dawki preparatów do korekcji fizykochemicznej wody w układach chłodzenia klimatyzacji ustalane są indywidualnie, w zależności od wymogów instalacji chłodniczej.

Stacja dozująca chemię