Stacja odwróconej osmozy AQUA PLUS produkuje wodę osmotyczną.
Firma AQUA PLUS wykonuje serwisy i przeglądy odwróconej osmozy, przeprowadza wymianę membran osmotycznych.
Woda osmotyczna jest wodą zdemineralizowaną pozbawioną kationów i anionów, które pochodzą od rozpuszczonych w niej soli.
Woda osmotyczna uzyskiwana jest  po przepłynięciu wody przez  instalację odwróconej osmozy.
Stacja osmozy składa się z:
membran półprzepuszczalnych,obudów wysokociśnieniowych,pompy wysokociśnieniowej,automatyki sterowania procesem,
rotametrów, armatury
Woda po odwróconej osmozie jest prawie całkowicie pozbawiona soli oraz posiada gazowe składniki wody  tlen czy dwutlenek węgla.
Woda osmotyczna (permeat) magazynowana jest w zbiorniku wody uzdatnionej, natomiast koncentrat (zatężone sole) jest odrzutem z procesu.
Instalacja odwróconej osmozy wymaga wody zasilającej o parametrach wody pitnej, pozbawionej twardości ogólnej, wolnego chloru, oleju oraz małej zawartości związków koloidalnych.
AQUA PLUS po otrzymaniu pełnej analizy wody, proponuje klientom dobór technologii oraz urządzeń wchodzących w skład instalacji uzdatniania wody metodą odwróconej osmozy.
Oferta obejmuje stacje odwróconej osmozy:
1-stopniowe o uzyskiwanej przewodności wody zdemineralizowanej poniżej 20 µs/cm.
2-stopniowe o uzyskiwanej przewodności wody zdemineralizowanej poniżej 3 µs/cm.
dla potrzeb kosmetycznych i farmaceutycznych wg. wymagań GMP/FDA.