DEZYNFEKCJA WODY Promieniami UV

 Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określona jest w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. (Dz. U. Nr 61, poz. 417). Rozporządzenie to oprócz wymogów fizykochemicznych i organoleptycznych określa także warunki bakteriologiczne.

Skażenie wody mikroorganizmami chorobotwórczymi może występować już w studniach,
w miejscu jej czerpania, w stacji uzdatniania wody oraz w sieci wodociągowej.

Także instalacje ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) są narażone na występowanie drobnoustrojów chorobotwórczych.

Nasz firma proponuje technologie i urządzenia służące do dezynfekcji wody metodami chemicznymi oraz za pomocą ultrafioletu.

Dezynfekcja wody za pomocą lamp ultrafioletowych UV stanowi wypróbowaną, akceptowaną
i ekologiczną metodę dezynfekcji wody.

Skuteczność dezynfekcji zależy od dawki ultrafioletu, od jakości wody oraz zastosowania
w poszczególnych aplikacjach.

Urządzenia UV wykorzystują promieniowanie ultrafioletowe o długości fali około 254 nanometra, które uszkadza DNA mikroorganizmów, powodując ich śmierć.