AQUA PLUS buduje stacje odwróconej osmozy o wydajności od 0,1 m3/h – do kilkudziesięciu m3/h.

Odwrócona osmoza jest to ciśnieniowy proces filtracji wody. W procesie tym  usuwane są rozpuszczone w wodzie sole. Proces ten odbywa się poprzez tłoczenie wody za pomocą pompy wysokociśnieniowej przez membrany półprzepuszczalne o dokładności 0,2 mic.  Woda po przepłynięciu przez membranę osmotyczną pozbawiona jest w ok. 98-99% zasolenia i zanieczyszczeń . Woda uzdatniona tzw. permeat posiada bardzo niską przewodność , natomiast „zagęszczona” woda jest odrzutem z procesu.

Dzięki własnej produkcji, urządzenie może być dostosowane go wymogów Zamawiającego, w dowolnej konfiguracji i wymiarach.

AQUA PLUS  zaprasza do doboru urządzenia, tel. fax: 44 724 46 85, email: biuro@aqua-plus.pl