HYDREX 2520
UZDATNIANIE WODY CHŁODNICZEJ – OBIEGI CHŁODNICZE ZAMKNIĘTE WODY OBIEGOWEJ
Opis i zastosowanie
Hydrex 2520 to wieloskładnikowy produktu , który jest doskonałym środkiem do zapobiegania korozji w układach zamkniętych obiegowej.
Hydrex 2520 jest mieszaniną molibdenianu oraz innych inhibitorów korozji, organicznych i nieorganicznych, które chronią wszystkie metale używane zwykle w takich systemach. Molibdenian działa w celu wytworzenia folii ochronnej na stali, podczas gdy inhibitory organiczne skutecznie pasywują miedź i jej stopy.
Hydrex 2520 jest skuteczny w wodzie o różnych właściwościach oraz stabilny w warunkach dużego obciążenia układu.
Zalety
• Efektywne w zamkniętych układach ogrzewania i chłodzenia
• Ochrona metali żelaznych i nieżelaznych
• Płynny produkt łatwy w obsłudze
• Ekonomiczne preparat
Informacja o zastosowaniu
Hydrex 2520 może być dozowany prosto z pojemnika transportowego.
Dawka musi być obliczona w oparciu o właściwości wody i warunków operacyjnych.
Proszę skontaktować się z przedstawicielem HYDREX w celu ustalenia odpowiednich limitów dawkowania i specyficznych parametrów kontroli dla Hydrex 2520.
Specyfikacja
Forma fizyczna: jasnożółta ciecz
Gęstość: 1.30 kg/l
Zapach: łagodny
Temp. zamarzania.: 0 oC
Rozpuszczalność: całkowita w wodzie
Temp. wrzenia: 100°C
pH: > 12
Lepkość: zbliżona do wody
Przydatność od użycia: 12 miesięcy

  • 12 czerwca 2015