HYDREX 2450
UZDATNIANIE WODY CHŁODNICZEJ
OPIS I ZASTOSOWANIE
Hydrex 2450 jest wielofunkcyjnym produktem o wyjątkowej wydajności w zapobieganiu powstawania osadów organicznych i zanieczyszczeń w instalacjach wody chłodzącej w szerokim zakres warunków pracy. Hydrex 2450 działa również synergistycznie ze wszystkimi produktami biobójczymi dla doskonałej kontroli mikrobiologicznej.
Hydrex 2450 jest stabilny w skrajnych warunkach i zapewnia lepsze osiągi systemów pracujących przy wyższych zatężeniach. Hydrex 2450 jest częścią kompletnego programy uzdatniania wody chłodzącej.
ZALETY STOSOWANIA
• Efektywny inhibitor korozji,
• Skutecznie hamuje korozje metali, w tym metali kolorowych,
• Produkt płynny, łatwy w obsłudze,
• Produkt wysoko skoncentrowany
INFORMACJE O APLIKACJI
Hydrex 2450 może być dozowany bezpośrednio z pojemnik lub po rozcieńczeniu go do każdego dogodnego stężenia.
Dawka musi być obliczona w oparciu o właściwości wody i warunki pracy. Proszę skontaktować się z przedstawicielem HYDREX dla prawidłowego ustalenia dawkowania i szczegółów limitów kontrolnych.
SPECYFIKACJA
Postać fizyczna: ciecz
Gęstość w temperaturze 20°C (kg/l): 1,06 kg/l
Gęstość (g/cm3) przy 25°C: 1,06 (woda = 1,00)
pH produktu: 4,4
Zapach: łagodny
Kolor: żółty
Temperatura krzepnięcia (°C): 2°C
Temperatura wrzenia (°C): 100°C
Rozpuszczalność: Kompletna w wodzie
Lepkość: bliska wodzie

  • 12 czerwca 2015