Formy wtryskowe a usuwanie osadów z kamienia.
Usuwanie kamienia z kotłów parowych i wodnych. Usuwanie kamienia kotłowego z wymienników ciepła. Usuwanie kamienia wodnego kotłowego ze skraplaczy. Usuwania kamienia kotłowego ze sprężarki. Odkamieniacz do usuwania kamienia kotłowego. Usuwanie kamienia z chłodni.
Podczas podgrzewania wody wytrącają się z niej w postaci osadów twardych sole wapnia i magnezu, powodując powstawanie tzw. kamienia kotłowego.
Im większa jest twardość ogólna wody tym więcej tych osadów powstaje.
W przypadku powstania osadów z kamienia kotłowego urządzenie stopniowo traci swoje parametry, narażone jest na działanie korozji oraz przegrzewania się elementów, co w konsekwencji prowadzi do wżerów, mikropęknięć i konieczności wykonywania prac remontowych.
AQUA PLUS posiada w swojej ofercie środek pozwalający na usuwanie kamienia kotłowego.
Preparat jest produktem ekologicznym, produkowanym na bazie kwasów organicznych.
Służy do chemicznego czyszczenia różnych typów instalacji i urządzeń jak np. kotły, instalacje centralnego ogrzewania, wymienniki ciepła, armatura, itp.
Nie powoduje korozyjności w stosunku do typowych metali stosowanych w przemyśle tj. stal czarna, stal nierdzewna, żeliwo, miedź, mosiądz, aluminium, jeżeli proces czyszczenia przeprowadzany jest zgodnie z instrukcją.
Nie wymaga szczególnych warunków, aby skutecznie rozpuścić kamień. Reakcja zachodzi już w temperaturze około 20 st. C
w warunkach statycznych tzn. bez mieszania. Natomiast w temperaturze 30-40 st. C osiągany jest najszybszy efekt (max. temperatura procesu czyszczenia  wynosi 50 st. C).
Cyrkulacja roztworu przyspiesza czas  reakcji.
Preparat jest w postaci proszku co powoduje m.in.  obniżenie kosztów transportu  i magazynowania.
Jego stała konsystencja powoduje, że wszelkie operacje z preparatem są całkowicie bezpieczne w porównaniu ze środkami
w postaci płynnej.
Do zastosowania w przemyśle pakowany jest w workach 25 kg.