Urządzenie produkcji niemieckiej służy do usuwania m.in. bakterii Legionella sp., które gwarantuje czystość bakteriologiczą wody w instalacjach wodnych w obiekcie.
Urządzenie niszczy m.in. bakterie Legionella sp. metodą bezchemiczną.
Woda przepływając przez Urządzenie zostaje poddana silnemu działaniu ultradźwięków, które powodują powstanie sił kawitacji. Mikroorganizmy znajdujące się w wodzie zostają trwale uszkodzone poprzez rozerwanie ścian komórkowych. Patogeny powstałe z rozpadu mikroorganiznów zostają trwale uszkodzone i ich reprodukcja zostaje przerwana.
Następnie sterylizator UV dezynfekuje wodę przy pomocy ultrafioletu o długości fali 254nm. Połączenie technologii promieniowania UV i ultradźwięków oraz specjalnej konstrukcji Urządzenia pozwala na skuteczną dezynfekcję wody.
Dezynfekcja bez chemii
Skuteczność metody ma ogromne znaczenie w przypadku zwalczania bakterii Legionelli sp. w systemach ciepłej wody użytkowej. Zastosowanie tej nowatorskiej technologii niesie za sobą wiele zalet.
Zalety urządzenia:

  • szybkie usuwanie bakterii Legionella, zakłada się, że po wbudowaniu urządzenia
    w instalację – czas całkowitej dezynfekcji wynosi 4-6 tygodni
  • technologia bezchemiczna
  • bardzo niskie koszty eksploatacji, brak regenerantów chemicznych oraz części zamiennych do okresowej wymiany ( promienniki UV wymienia się średnio co 2 lata i ich koszt niski)
  • łatwy sposób nadzoru i kontroli
  • niskie nakłady energetyczne – można obniżyć temperaturę ciepłej wody użytkowej
  • małe zapotrzebowanie na miejsce bez specjalnych wymogów BHP
  • dodatkowo ultradźwięki mają właściwości czyszczenia rur instalacyjnych.