AQUA PLUS buduje  automatyczne układy  uzdatniania wody.
Instalacje wyposażone są w wielodrogowe głowice FLECK, CLACK, AUTOTROL logix, Magnum, SIATA , Sterowniki programowalne Aqua Cubic.
Kolumny wypełnione są specjalnym złożem do uzdatniania wody, które skutecznie usuwają twardość ogólną, zanieczyszczenia organiczne, chlor i jego związki, chlorowcopochodne, metale ciężkie, związki żelaza i manganu,  związki siarkowodoru i wielu innych toksycznych i rakotwórczych substancji.
Instalacja odwróconej osmozy usuwają pozostałe  w wodzie kationy i aniony, uzyskując wodę zdemineralizowaną.

Ponadto AQUA PLUS prowadzi remonty urządzeń, modernizacje i przeróbki oraz przeglądu okresowe, przeglądu serwisowe z wymianą części normalnie zużywających się podczas eksploatacji oraz innych materiałów eksploatacyjnych.

  1. Pierwszym krokiem jest odpowiedni dobór urządzeń.
  2. Następnie analizujemy posadowienie oraz  przyłącza media pomocniczych.
  3. Sprawdzamy jaka jest możliwość  transportu Urządzeń SUW do miejsca posadowienia.
  4. Wykonujemy  montaż Urządzeń do uzdatniania wody.
  5. Przeprowadzamy uruchomienie i regulację poszczególnych etapów pracy SUW.
  6. Sporządzamy protokół i szkolimy Personel techniczny.

Zapraszamy do współpracy, każdorazowo pomożemy w uruchomieniu SUW.
Zadzwoń  44 724 46 85 lub napisz, email: biuro@aqua-plus.pl