BIRM – jest to materiał filtracyjny, który posiada właściwości katalityczne. Doskonały do usuwania żelaza i manganu z wody studziennej, wodociągowej, obiegowej. Nie ulega zużyciu w procesie uzdatniania wody. Nagromadzone zanieczyszczenia są usuwane podczas płukania wstecznego.
Złoże BIRM aby prawidłowo odżelaziało / odmanganiło wodę, to musi spełniać n/w warunki:
– nie może zawierać siarkowodoru ani oleju
– zawartość związków organicznych nie powinna przekraczać 4-5 mg/l;
– zawartość tlenu w wodzie musi przekraczać 15% zawartości żelaza (lub żelaza i manganu) przy odczynie pH > 6,8;
– zawartość wolnego chloru nie powinna przekraczać 0,5 mg/l.
Przy usuwaniu manganu odczyn pH powinien wynosić 8-9.
Właściwości fizyczne:  kolor: czarny; gęstość nasypowa: 700-800 g/l
Zalecane warunki eksploatacyjne:zakres pH : 6,8 do 9,0 ; wysokość złoża w kolumnie filtracyjnej: 760-900 mm
wolna przestrzeń: min. 50% wysokości złoża; prędkość przepływu podczas pracy: 9-12 m/h
prędkość przepływu podczas płukania: 25-29 m/h; ekspansja złoża podczas płukania: 20-40% wysokości złoża