WODA ULTRA CZYSTA

Urządzenia laboratoryjne wymagają różnego stopnia czystości wody.  System oczyszczania wody do laboratorium.

Do wytwarzania wody na potrzeby laboratoryjne oferujemy dwa typoszeregi urządzeń:

 • seria do wytwarzania wody oczyszczonej o przewodności <0,2 µS/cm
 • seria do wytwarzania wody ultra czystej o przewodności <0,1 µS/cm

Wymagana jakość wody uzyskiwana jest dzięki zaawansowanym technologiom (między innymi odwróconej osmozy i elektrodejonizacji).

Główne zastosowania:

 • woda oczyszczona: – automaty do mycia, analizy chemiczne, biologia molekularna,
  kultury komórkowe i farmacja
 • woda ultraczysta:AAS, ogólne analizy, bufory, HPLC, IC, GC, GC/MS
  sekwencjonowanie DNA, PCR, NF

Spełniamy najwyższe wymagania jakości wody, stawiane dla współczesnych laboratoriów.

WODA OCZYSZCZONA – PRZEMYSŁ  FARMACEUTYCZNY I KOSMETYCZNY

W przemyśle farmaceutycznym woda oczyszczona używana jest w procesach produkcyjnych i musi spełniać określone normy.

Używana jest w zależności od stopnia oczyszczenia w różnych aplikacjach w zakładach produkcyjnych.

W zależności od stopnia uzdatnienia i oczyszczenia może być kwalifikowana jako:

 • woda oczyszczona

  Odwrócona osmoza przemysł kosmetyczny
 • woda sterylizowana
 • woda do iniekcji (wstrzykiwań)
 • sterylizowana wodą do iniekcji (wstrzykiwań)
 • bakteriostatyczna woda do iniekcji (wstrzykiwań)
 • sterylizowana woda do przepłukiwań
 • sterylizowana woda do inhalacji.

Wymagania dla sposobu produkcji, przechowywania i zastosowania w/w rodzaju wód oczyszczonych są restrykcyjnie nadzorowanie przez uprawnione do tego organizacje, tj. agencja rządowa FDA, US Pharmacopeia oraz europejski odpowiednik tej instytucji.

Woda oczyszczona stanowi cenny surowiec do produkcji farmaceutycznej. Woda oczyszczona jest nieodzownym składnikiem wszelkich roztworów.Woda o tej klasie czystości musi być przechowywana w specjalnych do tego przystosowanych zbiornikach, zapewniających odpowiednio wysoki stopień jakości bakteriologicznej.
Woda wysokooczyszczona (HPW) jest używana głównie do produkcji leków. Produkcja takiej wody opiera się głównie na procesach podwójnej odwróconej osmozy, która pozwala na uzyskanie wody o przewodności od 1-3 µs/cm.

Woda do iniekcji

Przemysłowa podwójna osmoza

Woda przeznaczona do iniekcji (Water For Injection-WFI) jest wodą specjalnie oczyszczoną i może być używana do zastrzyków dla pacjentów. Bardzo wysoki stopień jej oczyszczenia jest uwarunkowany wymaganiami, jakie są nałożone na proces produkcyjny w zakładzie produkcji farmaceutycznej.

Karta katalogowa RODI

Poniżej przedstawiamy wymagania dla wody (WFI):

Parametry

Jednostka

USP

Ph.Eur.

OWOogólny węgiel organiczny

ppm

0,50

0,50

Przewodność

µs/cm przy 25 0C

≤ 1,3

≤ 1,3

Azotany (NO3)

PPM

≤ 0,2

Metale ciężkie

Ppm jako Pb

≤ 0,1

Bakterie tlenowe

CFU/100 ml

≤ 10

≤ 10

Endotoksyny bakteryjne

EU/ml

≤ 0,25

Endotoksyny bakteryjne

IU/ml

≤ 0,25