FILTRY SAMOCZYSZCZĄCE  PRZEMYSŁOWE  – przeznaczone są do usuwania z wody zanieczyszczeń mechanicznych. Mają zastosowanie w filtracji wody powierzchniowej,
studziennej, w obiegach chłodniczych i technologicznych. Stosowane są w energetyce, ciepłownictwie, hutnictwie, w przemyśle papierniczym, spożywczym, farmacji i innych. Produkowane są w zależności od zastosowania nawet do średnicy DN800.

W szczególności automatyczne filtry samoczyszczące polecane są w instalacjach:

– gdzie woda zasilająca pochodzi w rzeki lub jeziora,
– kondensatu, wody sieciowej i obiegowej,
– wody służącej do procesów technologicznych,
– w technologii produkcji koncentratów, soków, past, itp.,
– w celu zabezpieczenia chłodnic sprężarek powietrza, dysz spryskiwaczy, pomp wody technologicznej, itp.,
– układach nawadniających,
– oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych.

Obniżenie kosztów eksploatacyjnych-  poprzez zastosowanie automatycznych filtrów samoczyszczących.

W odniesieniu do filtrów na wkłady wymienne, przedsiębiorstwo może wygenerować znaczne oszczędności związane z:

  • brakiem kosztów wkładów oraz ich ewentualną podwyżką,
  • brakiem koszów robocizny związany z nadzorem, demontażem i wymianą wkładów,
  • brakiem odpadu w postaci zużytych wkładów, które należy utylizować,
  • brak kosztów związanych z transportem, magazynowaniem i ewidencjonowaniem,
  • oszczędności w systemie płukania, ponieważ proces inicjuje różnica ciśnień lub
    zaplanowany harmonogram,
  • nie występuje  tzw. „przebicie osadów”, które często występuje w filtrach jednorazowych.
Filtr samoczyszczący DN50