FILTRY SAMOCZYSZCZĄCE  PRZEMYSŁOWE  – przeznaczone są do usuwania z wody zanieczyszczeń mechanicznych. Mają zastosowanie w filtracji wody powierzchniowej,
studziennej, w obiegach chłodniczych i technologicznych. Stosowane są w energetyce, ciepłownictwie, hutnictwie, w przemyśle papierniczym, spożywczym, farmacji i innych. Produkowane są w zależności od zastosowania nawet do średnicy DN800.

W szczególności automatyczne filtry samoczyszczące polecane są w instalacjach:

– gdzie woda zasilająca pochodzi w rzeki lub jeziora,
– kondensatu, wody sieciowej i obiegowej,
– wody służącej do procesów technologicznych,
– w technologii produkcji koncentratów, soków, past, itp.,
– w celu zabezpieczenia chłodnic sprężarek powietrza, dysz spryskiwaczy, pomp wody technologicznej, itp.,
– układach nawadniających,
– oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych.

Obniżenie kosztów eksploatacyjnych-  poprzez zastosowanie automatycznych filtrów samoczyszczących.

W odniesieniu do filtrów na wkłady wymienne, przedsiębiorstwo może wygenerować znaczne oszczędności związane z:

 • brakiem kosztów wkładów oraz ich ewentualną podwyżką,
 • brakiem koszów robocizny związany z nadzorem, demontażem i wymianą wkładów,
 • brakiem odpadu w postaci zużytych wkładów, które należy utylizować,
 • brak kosztów związanych z transportem, magazynowaniem i ewidencjonowaniem,
 • oszczędności w systemie płukania, ponieważ proces inicjuje różnica ciśnień lub
  zaplanowany harmonogram,
 • nie występuje  tzw. „przebicie osadów”, które często występuje w filtrach jednorazowych.

  Filtr samoczyszczący DN100
  Filtr samoczyszczący DN100
Filtr samoczyszczący DN50