Dekarbonizacja jest procesem polegającym na usuwaniu z wody kwaśnych wodorowęglanów wapnia (CaHCO3) i magnezu (MgHCO3), czyli pozbycia się zasadowości ogólnej.

Ponieważ podczas zmiękczania wody zawartość wodorowęglanów nie ulega zmianie dlatego samo zmiękczanie jest często niewystarczające do uzyskania odpowiednich parametrów wody uzdatnionej.

AQUA PLUS oferuje stacje dekarbonizacji regenerowane kwasem solnym (HCl) wyposażone zarówno w głowice wielodrogowe chemoodporne zawory AUTOTROL i SIATA jak i w zawory z napędem pneumatycznym. Układy sterowania AQUA CUBIC Controller.
Zgodnie z DTR stacji dekarbonizacji prowadzimy remonty urządzeń, modernizacje i przeróbki oraz przeglądu okresowe, przeglądu serwisowe z wymianą części normalnie zużywających się podczas eksploatacji oraz innych materiałów eksploatacyjnych.
Proponowane rozwiązanie ma zapewnić :
– obniżenie strat energetycznych w kotłowni
– zmniejszenie strat wody oraz ilości ścieków
– zapewnienie odpowiedniej jakości wody dla kotłów parowych

Proces dekarbonizacji prowadzony jest na wysokowydajnym słabokwaśnym kationicie Amberlite IRC86.