Złoża filtracyjne, kwarcowe, odżelaziające, do odmanganienia wody.

W celu uzdatnienia wody, czyli osiągnięcia parametrów zgodnie z normą dla wody pitnej lub dla procesów przemysłowych, stosuje się specjalne złoża.

Dobór tych złóż uzależniony jest od parametrów fizykochemicznych wody studziennej, wodociągowej, obiegowej, itp.

W wodach podziemnych często przekroczone są wartości związków żelaza i  manganu, występuje wysoka mętność, barwa oraz siarkowodór lub amoniak.

Nasza firma posiada całą gamę złóż przeznaczonych do uzdatniania wody.

Birm, Pyrolox, Greensand, MTM, Filter AG, Filter AG Plus, Hydroantracyt N I, Żwir 04, 08, 1,0, 2,0, 3,1, 5,0, Corosex, Imerys, Węgile aktywowany Organosorb 10, Organosorb 10 15, Crystal Right CR100, Crystal Right CR200, Ecomix A, Ecomix C, Usuwanie arsenu Aqua AS.

BIRM – jest to materiał filtracyjny, który posiada właściwości katalityczne. Doskonały do usuwania żelaza i manganu z wody studziennej, wodociągowej, obiegowej. Nie ulega zużyciu w procesie uzdatniania wody. Nagromadzone zanieczyszczenia są usuwane podczas płukania wstecznego.
Złoże BIRM aby prawidłowo odżelaziało / odmanganiło wodę, to musi spełniać n/w warunki:
– nie może zawierać siarkowodoru ani oleju
– zawartość związków organicznych nie powinna przekraczać 4-5 mg/l;
– zawartość tlenu w wodzie musi przekraczać 15% zawartości żelaza (lub żelaza i manganu) przy odczynie pH > 6,8;
– zawartość wolnego chloru nie powinna przekraczać 0,5 mg/l.
Przy usuwaniu manganu odczyn pH powinien wynosić 8-9.
Właściwości fizyczne:  kolor: czarny; gęstość nasypowa: 700-800 g/l
Zalecane warunki eksploatacyjne:zakres pH : 6,8 do 9,0 ; wysokość złoża w kolumnie filtracyjnej: 760-900 mm, wolna przestrzeń: min. 50% wysokości złoża; prędkość przepływu podczas pracy: 9-12 m/h, prędkość przepływu podczas płukania: 25-29 m/h; ekspansja złoża podczas płukania: 20-40% wysokości złoża.

Pyrolox – jest to ruda kopalniana mineralną formą dwutlenku manganu. Granulowane złoże filtracyjne stosowane do usuwania żelaza, manganu i siarkowodoru. Działa jak katalizator, sam pozostając niezmieniony. Trwały materiał o długiej żywotności i niskich stratach w wyniku ścierania. Nagromadzone zanieczyszczenia zostają usuwane podczas płukania wstecznego. Nie wymaga regeneracji chemicznej. Pyrolox ma duży ciężarem i bardzo istotne jest właściwe płukanie przeciwprądowe filtrów, zapewniające właściwą ekspansję złoża i niezakłóconą pracę.
Właściwości fizyczne: kolor: czarny; gęstość nasypowa: 2000 g/l;
Zalecane warunki eksploatacyjne:zakres pH : 6,5 do 9,0; wysokość złoża w kolumnie filtracyjnej: w zależności od zastosowania;wolna przestrzeń: min. 40% wysokości złoża; prędkość przepływu podczas pracy: 12 m/h; prędkość przepływu podczas płukania: 60-70 m/h; ekspansja złoża podczas płukania: 15-30% wysokości złoża.

Filter AG
Granulowany materiał filtracyjny o dużej porowatości. Jego głównym składnikiem jest dwutlenek krzemionki. Ze względu na lekkość złoża, przepływ wody podczas płukania wstecznego oraz długość jego trwania są znacznie zredukowane. Dodatkową zaletą tego złoża są małe spadki ciśnienia podczas filtracji.
Właściwości fizyczne: kolor: jasnoszary do białego;gęstość nasypowa: 380-420 g/l
Zalecane warunki eksploatacyjne: zakres pH: szeroki; max. temperatura wody: 60 °C; wysokość złoża: 610-910 mm,wolna przestrzeń: min. 50% wysokości złoża; prędkość przepływu podczas pracy:12 m/h; prędkość przepływu podczas płukania: 20-24 m/h; ekspansja złoża podczas płukania: 20-40% wysokości złoża.

Greensand,
Materiał filtracyjny otrzymywany z naturalnego produktu glaukonitu. Greensand jest złożem utleniającym i filtrującym. Stosowany do usuwania z wody żelaza, manganu, siarkowodoru. Wymaga regeneracji za pomocą roztworu nadmanganianu potasu KMnO4. Regeneracja może być przeprowadzana okresowo (w przypadku, gdy woda zawiera tylko mangan lub niewielkie ilości żela­za lub w gospodarstwach domowych) lub w sposób ciągły (przy większej zawartości żelaza, w instalacjach przemysłowych). Stosowana dawka przy regeneracji okresowej wynosi ok. 3 g KMnO4/l złoża. Opóźnienie lub brak regeneracji może spowodować trwałe uszkodzenie złoża.
Właściwości fizyczne: kolor: czarny, gęstość nasypowa: 1360 g/l, strata objętości przez rok użytkowania: 2%.
Zalecane warunki eksploatacyjne: zakres pH: 6,2-8,5; max. temperatura wody: 26,7 °C; max. zawartość żelaza i manganu: 15 mg/l ; max. zawartość siarkowodoru: 5mg/l ; wysokość złoża: 710 mm, wolna przestrzeń: min. 50% wysokości złoża; prędkość przepływu podczas płukania: 25-29 m/h ; ekspansja złoża podczas płukania:min. 40% wysokości złoża.