TESTERY  do badania twardości ogólnej , Fe żelaza, Mn manganu , azotanów w wodzie

TESTER, TESTY DO OZNACZANIA I BADANIA MANGANU W WODZIE

Mangan w wodzie pochodzi z gruntów, obumarłych części roślin i zanieczyszczeń przemysłowych odprowadzanych do wód powierzchniowych.

Jego obecność w wodzie może przyczyniać się do rozwoju bakterii manganowych, zatykających przewody i psujących smak wody.
Sole manganu powodują powstawanie na powierzchni wody brunatnego nalotu i plam na tkaninach.

Dopuszczalne stężenie manganu w wodzie do picia i celów gospodarczych nie może przekraczać 0,05mgMn/dm3 według Normy Polskiej i standardów Unii Europejskiej.

Tester służy do kalorymetrycznego oznaczania manganu w wodach i ściekach.  Jony manganu reagują w środowisku zasadowym z formaldoksymem tworząc czerwono- pomarańczowy związek kompleksowy. Metoda nadaje się do badania wody morskiej.

Zalety:

 • posługiwanie się zestawem jest bardzo proste i nie wymaga kwalifikacji chemicznych
 • zestaw wystarcza na wykonanie około 100 oznaczeń
 • trwałość odczynników 2 lata

Skład Zestawu:

 • odczynnik Mn-1
 • odczynnik Mn-2
 • odczynnik Mn-3
 • odczynnik Mn-4
 • łyżeczka miarowa
 • naczynia pomiarowe z nakrętkami i komparatorem
 • zlewka do poboru prób
 • opis wykonania oznaczenia

Dostępne zakresy: 0,0-0, 03-0, 06-0, 10-0, 15-0, 20-0, 25-0, 30-0, 40-0,50 [mgMn/dm3]

TESTER, TESTY DO OZNACZANIA I BADANIA ŻELAZA  W WODZIE.

Obecność żelaza jest w wodach nie pożądana, ponieważ wytrącone osady wodorotlenków powodują zarastanie przewodów i kryz pomiarowych. Związki żelaza obecne w wodzie sprzyjają rozwojowi bakterii żelazistych, atakujących żelazo metaliczne. Z tych powodów zawartość żelaza w wodzie powinno być stale kontrolowane aby spełniało wymagania dla wody pitnej.

Jony żelaza działają szkodliwie na złoża jonowymienne w stacjach zmiękczania wody, blokując ich czynne grupy wymienne.

TESTER,  testy  do kalorymetrycznego oznaczania żelaza w wodach powierzchniowych i ściekach. Badanie odbywa się za pomocą metody z triazyną, podczas której jony żelaza II tworzą z pochodna triazyny filetowy związek kompleksowy. Jony żelaza III
są redukowane do II. Metoda nadaje się do badania wody morskiej.

Zalety:

 • posługiwanie się zestawem jest bardzo łatwe i nie wymaga kwalifikacji chemicznych
 • zestaw wystarcza na wykonanie około 100-120 oznaczeń w (zależności od zakresu)
 • trwałość odczynników 2 lata
 • zestaw nie zawiera substancji niebezpiecznych wymagających znakowania.

Skład zestawu:

 • odczynnik Fe-1
 • odczynnik Fe-2
 • łyżeczka miarowa
 • naczynia pomiarowe z nakrętkami i komparatorem
 • strzykawka
 • skala barw
 • opis wykonania oznaczenia

Dostępne zakresy: 0,01÷0,2, 0,04÷1,0, 0,1÷2,0, 0,1-50 [mgFe/dm3]

TESTER, TESTY DO OZNACZANIA I BADANIA TWARDOŚCI OGÓLNEJ  WODY.

Systematyczne badanie twardości ogólnej wody, pozwala kontrolować poprawność działania urządzeń stosowanych w procesach zmiękczania wody.

MIKROLAB  TEST  jest profesjonalnym zestawem analitycznym do oznaczania twardości ogólnej wody. Zasada oznaczania jest zgodna z Polską Normą 78/C-04545.

Tester przeznaczony jest dla: energetyki zawodowej, ciepłownictwa, przemysłu i innych gdzie występuje konieczność badania twardości ogólnej wody.

Zalety zestawu:

 • pomiar jest bardzo precyzyjny, nawet przy wysokim zasoleniu wody
 • posługiwanie się testerem jest bardzo łatwe i nie wymaga kwalifikacji chemicznych
 • zestaw wystarcza na wykonanie około 150 oznaczeń
 • trwałość odczynników 1 rok
 • wynik otrzymywany jest w mval/dm3, który to można przeliczyć na stopnie
  niemieckie (n0)

Dostępne zakresy: 0-0,8;    0-4,0;    0-8,0 [mval/dm3]

Zestaw składa się:

 • z probówki
 • strzykawki
 • Titrantu – roztworu służącego do miareczkowania
 • indykatora

BADANIE AZOTANÓW  W WODZIE PITNEJ.

Tester kolorymetryczny do badania zawartości azotanów w wodzie przeznaczonej do picia.

ZESTAW TESTERÓW PŁYTKOWYCH: bakterie, drożdże, pleśnie; zestaw na 10 sztuk.
Testy do badania mikrobiologii i skażenia bakteryjnego w wodzie.
Test do badania ilości bakterii w wodzie.

Za pomocą testu można samodzielnie wykonać badanie wody na zawartość bakterii, drożdży, pleśni w wodzie pitnej, chłodniczej lub chłodzącej, w wodzie podziemnej, studziennej, gruntowej, obiegowej.