AQUA PLUS posiada w swojej ofercie rury, kształtki i armaturę z niżej wymienionych tworzyw sztucznych:

 • PP
 • PVC-U
 • PVC-C
 • ABS
 • PE
 • PVDF

Wykonywanie instalacji z rur, kształtek i armatury PVC przynosi wiele korzyści. Materiał ten jest odporny chemicznie, łatwy w montażu i rozbudowie. Posiadają atest PZH oraz spełniają normy. Poniżej przedstawione są poszczególne wymiary calowe i w systemie metrycznym.

PP-Polipropylen

Polipropylen posiada bardzo dobre właściwości mechaniczne, odporność na odkształcenia termiczne i środki chemiczne. Armatura, rury i kształtki wykonane z PP znajdują szerokie zastosowanie w instalacjach przemysłowych.

Zastosowanie:

 • przemysł chemiczny
 • instalacje uzdatniania wody
 • oczyszczalnie ścieków

Zalety:

 • wytrzymałość udarowa
 • odporność na korozję i odkształcenia termiczne
 • wysoka odporność na starzenie
 • technologia łączenia – zgrzewanie

PVC-U – polichlorek winylu nieplastyfikowany

PVC-U jest materiałem, który dzięki dobrej jakości i korzystnej ceny znajduje szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach.

Zastosowanie:

 • przemysł
 • mikroelektronika
 • instalacje uzdatniania wody

Zalety:

 • wysoka odporność na korozję
 • szerokiezastosowanie
 • brak szkodliwości fizjologicznej

PVC-C – polichlorek winylu plastikowany

PVC-C jest odporny na korozję i posiada odporność pracy w środowiskach agresywnych.
Jest materiałem z dużym współczynnikiem bezpieczeństwa.

Zastosowanie:

 • przemysł
 • mikroelektronika
 • budownictwo okrętowe
 • budownictwo

Zalety:

 • wytrzymałość mechaniczna także w wyższych temperaturach
 • wysoka odporność chemiczna
 • jest trudno palny, samogasnący
 • technologi łączenia – połączenia klejone

ABS – akrylonitryl-butadien-styren

Kopolimery akrylonitrylu, butadienu i styrenu mają wysoką odporność udarową – nawet w bardzo niskich temperaturach. Materiał posiada niski współczynnik przewodzenia ciepła co preferuje go
w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych.

Dodatkowo oprócz standardowych kształtek oferowana są także inne komponenty m.in. bezsilikonowe dwuzłączki.

GF Piping Systems oferuje również system rur i kształtek preizolowanych wykonanych z ABS przeznaczonych specjalnie do instalacji chłodniczych, występujący pod marka COOL-FIT.

Obszary zastosowań:

 • uzdatnianie wody
 • chłodnictwo
 • żywność i napoje
 • budownictwo okrętowe
 • budownictwo

Zalety:

 • znakomita odporność na uderzenia nawet w niskich temperaturach
 • prosty i szybki montaż – połączenia klejone
 • niskie przewodnictwo cieplne
 • bez halogenów

PE – polietylen

Najbardziej rozpowszechnionym zastosowaniem polietylenu są rurociągi do przesyłu wody
i gazu, ale jego zalety wykorzystywane są również przy budowie instalacji przemysłowych.

Kształtki elektrooporowe z polietylenu oferowane są przez GF Piping Systems pod nazwą
ELGEF Plus

Obszary zastosowań:

 • uzdatnianie wody
 • żywność i napoje
 • instalacje przesyłu wody i gazu
 • budownictwo okrętowe

Zalety:

 • wyjątkowa elastyczność
 • wysoka wytrzymałość mechaniczna również w niskich temperaturach
 • bezpieczne i łatwe łączenie – zgrzewanie
 • doskonały współczynnik cena/wydajność

Polifluorek Winylidenu – PVDF

Ze względu na doskonałą odporność chemiczną stosowany jest szeroko w instalacjach transportujących substancje agresywne. Ponadto jest materiałem odpowiednim do transportu wody oczyszczonej, dejonizowanej oraz innych zastosowań w przemyśle farmaceutycznym, wymagających sterylizacji parą, ozonem lub gorącą wodą.

Rury, kształtki, zawory produkowane z PVDF oferowane są przez GF Piping Systems w wersji standardowej pod marką SYGEF.

Wersja standardowa występuje na rynku pod nazwą SYGEF Standard, a SYGEF Plus jest oczyszczoną i specjalnie pakowaną wersją materiału dla ultra czystej wody. SYGEF Exhaust jest to system rur i kształtek z PVDF przeznaczony do instalacji gorących gazów, spalin itp.

Obszary zastosowań:

 • instalacje przemysłowe
 • mikroelektronika
 • farmacja i biotechnologie

Zalety:

 • wyjątkowe właściwości mechaniczne, nawet w wysokich temperaturach
 • długa żywotność, nawet w agresywnym srodowisku
 • materiał o wysokiej czystości, bez dodatków
 • bezpieczne połączenia, dzięki wysokiej jakości technologii zgrzewania
 • gładka powierzchnia wewnętrzna