Mobilny zestaw pompowy dozujący do dezynfekcji wody.
1. Technologia dezynfekcji chemicznej za pomocą zestawu dozującego polega na tym, że woda przepływając przez rurociąg poprzez punkt wtrysku  odpowiedniego środka chemicznego zostaje poddana dezynfekcji. Mobilny zestaw  zamontowany jest na przenośnym wózku lub platformie transportowej. Podłączany  jest bezpośrednio do punktu wtrysku na rurociągu wody. Do zamontowania potrzebne jest przyłącze zakończone zaworem wtryskowym oraz gniazdko elektryczne 230-240 V.
Takie rozwiązanie umożliwia okresową dezynfekcję wody w różnych punktach na instalacji wodociągowej.
2. Natomiast, aby przedstawić kosztorys należy przysłać każdorazowo dane do doboru, ( przepływ, średnicę rurociągu, pochodzenie wody, badanie tej wody, opis miejsca montażu, wymagania odnośnie dezynfekcji, przeznaczenie tej wody).
Zapraszamy do współpracy.

  • 5 listopada 2013