wkłady świecowe o dokładności filtrowania 0.22 um , 1 um , 5 um o długości 20” i przyłączu 226 o-ring
– temperatura pracy 25-35ºC
– ciśnienie 3 – 5 bar
– medium 0,2% wodny roztwór wodorotlenku sodu
wkłady świecowe o dokładności filtrowania 0.22 um , 1 um , 5 um o długości 20” i przyłączu 222 o-ring
– temperatura pracy 25-35ºC
– ciśnienie 3 – 5 bar
– medium 0,2% wodny roztwór wodorotlenku sodu

  • 7 lutego 2014