CHLOR Cl. Testy i pomiar zawartości chloru w wodzie.
Test na Chlor wolny 2 0.1 – 2.0 mg/l Cl2 ECO 150 931 016 931 216 .
Test na zawartość Chlor 2 0.1 – 2.0 mg/l Cl2 ECO 150 931 015 931 215
Wody naturalne zawierają mniejsze bądź większe ilości chlorków. Ich stężenie uzależnione jest od lokalnych
uwarunkowań geologicznych. W ściekach i wodach zanieczyszczonych stężenie chlorków może osiągać bardzo
wysokie wartości. Związki chloru stosowane są do dezynfekcji wody.
Opis metody:
a) Miareczkowanie merkurometryczne.
b) Metoda z tiocyjaninem rtęci.
Chlorki CL 500 Nr kat. 915 004
zestaw uzupełniający Nr kat. 915 204
Typ: zestaw miareczkowy
Zakres: zawartość 1 strzykawki umożliwia oznaczanie
chlorków w zakresie 5 – 500 mg/l Cl–
Miareczkowanie merkurometryczne (a)
Podziałka skali: 5 mg/l
Ilość oznaczeń: ok. 300 dla prób o średniej zawartości
chlorków 200 mg/l Cl–
Trwałość: 24 miesiące
Badanie wody morskiej: tak, po rozcieńczeniu (1:50).

  • 18 listopada 2014