Azotany występują zwykle w wodach gruntowych i powierzchniowych w dużych stężeniach.
Stężenie azotanów może wzrastać na skutek spływu z pól nawożonych nawozami azotowymi. Zestawy przeznaczone są do oznaczania azotanów w wodach powierzchniowych, wodzie do picia i ściekach przemysłowych, które nie zawierają dużych ilości substancji przeszkadzających.
Jony azotanowe po redukcji do jonów azotynowych reagują z aminą aromatyczną tworząc żółty barwnik azowy.
W oznaczeniu przeszkadzają azotyny (ta sama reakcja). Należy je usunąć dodając kwas amidosulfonowy. W oznaczeniu przeszkadzają także koloidy organiczne, kwasy humusowe, metale ciężkie, substancje redukujące i substancje utleniające (np. chlor – powoduje zaniżanie wyników).
Zestaw służy do kalorymetrycznego oznaczania azotanów w wodach i ściekach.
Metoda nadaje się do badania wody morskiej.
Zakres pomiarowy: 1 – 120 mg/l NO3
Posługiwanie się zestawem jest bardzo łatwe i nie wymaga kwalifikacji chemicznych.
Zestaw wystarcza na wykonanie – ok. 110 oznaczeń
Trwałość odczynników – 18 miesięcy
odczynniki – 2 szt.
strzykawka pomiarowa
naczynia pomiarowe z nakrętkami i komparatorem
skala barw
opis wykonania oznaczenia

  • 19 lutego 2015