Węzeł membranowego odgazowania wody po pierwszym stopniu RO.
Membrany osmotyczne nie mają zdolności usuwania z wody gazów. W związku z tym zawarty w wodzie dwutlenek węgla przenika przez membrany osmotyczne negatywnie wpływając na jakość produkowanego permeatu poprzez podniesienie jego przewodności i obniżenie pH.
Dla wyeliminowania tego niekorzystnego zjawiska konieczne jest chemiczne związanie dwutlenku węgla lub jego usuniecie z wody.
W celu usunięcia wolnego dwutlenku węgla z wody stosujemy odgazowywacz membranowy.
Jest to metoda bezchemiczna.
Siłą napędową w procesie odgazowywania membranowego jest sprężone powietrze doprowadzone do membrany. Powietrze powinno być wolne od bakterii, aby nie było zagrożenia wtórnego rozwoju flory bakteryjnej w układzie.
Zapraszamy do współpracy.
AQUA PLUS tel. 44 724 46 85, biuro@aqua-plus.pl

  • 18 lutego 2015