LEWATIT S 6368 A złoże jonowymienne do usuwania organiki z wody.
LEWATIT® S 6368 A jest silnie zasadową, makroporowatą żywicą anionitową typu I o matrycy polistyrenowej i jednakowej wielkości ziaren (monodyspersyjna).
LEWATIT® S 6368 A znajduje zastosowanie: – w formie chlorkowej:  oczyszczania wód powierzchniowych z naturalnych substancji organicznych  oczyszczania wód oraz kondensatów przemysłowych  dekoloryzacji syropu cukrowego (z buraków cukrowych oraz cukru trzcinowego), gliceryny, moszczu winogronowego, soków owocowych. – w formie wodorotlenowej:  usuwania kwasów i symultanicznej dekoloryzacji roztworów z produktów org. np. cukrów, żelatyny, gliceryny, moszczu winogronowego, serwatki, koncentratów owocowych itp.
Dzięki specjalnej makroporowatej strukturze LEWATIT® S 6368 A charakteryzuje się efektywną sorpcją substancji organicznych, a także częściową sorpcją kwasów organicznych i mineralnych. Zaadsorbowane związki organiczne są łatwo wymywane z żywicy poprzez regenerację ługiem sodowym (forma pracy OH- ) lub alkalicznym roztworem solanki (forma pracy Cl- ).
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
Nasi specjaliści pomogą w odpowiednim doborze złóż!!! zadzwoń 44 727 76 78
 

  • 15 czerwca 2015