AQUA PLUS oferuje modernizacje, naprawy , serwis i przeglądy – automatyczne stacje uzdatniania wody.
Instalacje wyposażone są w wielodrogowe głowice FLECK, CLACK, AUTOTROL logix, magnum, SIATA , Sterowniki programowalne Aqua Cubic.
Kolumny wypełnione są specjalnym złożem do uzdatniania wody, które skutecznie usuwają twardość ogólną, zanieczyszczenia organiczne, chlor i jego związki, chlorowcopochodne, metale ciężkie, związki żelaza i manganu,  związki siarkowodoru i wielu innych toksycznych i rakotwórczych substancji.
Instalacje odwróconej osmozy usuwają pozostałe  w wodzie kationy i aniony, uzyskując wodę zdemineralizowaną
Zgodnie z DTR stacji filtracji na węglu aktywowanym, AQUA PLUS prowadzi remonty urządzeń, modernizacje i przeróbki oraz przeglądu okresowe, przeglądu serwisowe z wymianą części normalnie zużywających się podczas eksploatacji oraz innych materiałów eksploatacyjnych.

  1. Pierwszym krokiem jest odpowiedni dobór urządzeń.
  2. Następnie posadowienie oraz media pomocnicze.
  3. Możliwość wtransportowania Urządzeń SUW do miejsca posadowienia.
  4. Wykonanie montażu Urządzeń SUW.
  5. Uruchomienie i regulacja poszczególnych cyklów pracy SUW.
  6. Sporządzenie protokółu wraz z danymi uzyskanymi na uruchomieniu SUW.

Zapraszamy do współpracy, każdorazowo pomożemy w uruchomieniu SUW. Zadzwoń lub napisz. biuro@aqua-plus.pl

  • 27 grudnia 2014