HYDROCHEM 220  jest to inhibitor osadów i korozji.
Uzdatnianie wody obiegowej w instalacjach chłodniczych.

Preparat  jest przeznaczony do kondycjonowania układu chłodniczego – inhibitor osadów i korozji.
Preparat zawiera minimum 20% polimeru maleinowego i 6% kwasu etidronowego.
Dobór preparatu odbywa się na obiekcie, po wykonaniu analiz wody obiegowej.

AQUA PLUS proponuje dobór preparatów.

Zapraszamy do współpracy, tel. 44 724-46-85, biuro@aqua-plus.pl

  • 30 maja 2019