CLACK sterownik głowice wielodrogowe do uzdatniania wody
AQUA PLUS oferuje automatyczne wielodrogowe głowice , zawory sterujące pracą urządzeń do uzdatniania wody typ FLECK,CLACK,AUTOTROL, SIATA , RX.
Zgodnie z DTR stacji uzdatniania wody prowadzimy remonty urządzeń, modernizacje oraz przeglądy okresowe, przeglądy serwisowe z wymianą części normalnie zużywających się podczas eksploatacji oraz innych materiałów eksploatacyjnych.
Dobór odpowiedniego zaworu lub głowicy wielodrogowej sterującej pracą stacji uzdatniania lub oczyszczania wody zależy od rodzaju zastosowania odpowiedniego systemu uzdatniania wody, od typu butli lub kolumny ciśnieniowej, ilości i rodzaju złoża i warunków lokalizacyjnych.
Dane te pozwalają także odpowiednio skonfigurować głowicę (iniektor, refill, backwash, DLFC).
CLACK SYSTEM CONTROLLER – Kontroler Systemowy
WS1 TC Regeneracyjny (Zmiękczacz/KMnO4)
WS1 TC Filtr (wyłącznie z płukaniem wstecznym)
WS1 EI Regeneracyjny – objętościowy (Zmiękczacz/KMnO4)
WS1 EI Filtr Objętościowy (wyłącznie z płukaniem wstecznym)
WS1 CI Regeneracyjny – Objętościowy (Zmiękczacz/KMnO4)
WS1 CI Regeneracyjny – Czasowy (Zmiękczacz/KMnO4)
WS1 CI Filtr – Objętościowy (wyłącznie z płukaniem wstecznym)
WS1 CI Filtr – Czasowy (wyłącznie z płukaniem wstecznym)
WS1 PRO Regeneracyjny – Objętościowy (Zmiękczacz/KMnO4)
WS1 PRO Regeneracyjny – Czasowy (Zmiękczacz/KMnO4)
WS1 PRO Filtr – Objętościowy (wyłącznie z płukaniem wstecznym)
WS1 PRO Filtr – Czasowy (wyłącznie z płukaniem wstecznym)
WS1.25 TC Regeneracyjny (Zmiękczacz/KMnO4)
WS1.25 TC Filtr (wyłącznie z płukaniem wstecznym)
WS1.25 EI Regeneracyjny – objętościowy (Zmiękczacz/KMnO4)
WS1.25 EI Regeneracyjny – czasowy (Zmiękczacz/KMnO4)
WS1.25 EI Filtr Objętościowy (wyłącznie z płukaniem wstecznym)
WS1.25 EI Filtr Czasowy (wyłącznie z płukaniem wstecznym)
WS1.25 CI Regeneracyjny – Objętościowy (Zmiękczacz/KMnO4)
WS1.25 CI Regeneracyjny – Czasowy ( Zmiękczacz/KMnO4)
WS1.25 CI Filtr – Objętościowy (wyłącznie z płukaniem wstecznym)
WS1.25 CI Filtr – Czasowy (wyłącznie z płukaniem wstecznym)
WS1.5 TC Filtr (wyłącznie z płukaniem wstecznym)
WS1.5 EI Regeneracyjny – objętościowy (Zmiękczacz/KMnO4)
WS1.5 EI Regeneracyjny – czasowy (Zmiękczacz/KMnO4)
WS1.5 EI Filtr Objętościowy (wyłącznie z płukaniem wstecznym)
WS1.5 EI Filtr Czasowy (wyłącznie z płukaniem wstecznym)
WS1.5 CI Regeneracyjny – Objętościowy (Zmiękczacz/KMnO4)
WS1.5 CI Regeneracyjny – Czasowy (Zmiękczacz/KMnO4)
WS1.5 CI Filtr – Objętościowy (wyłącznie z płukaniem wstecznym)
WS1.5 CI Filtr – Czasowy (wyłącznie z płukaniem wstecznym)
Akcesoria opcjonalne: obudowa DLFC 1” , restryktor DLFC 1’’ (9-25 gpm) , obudowa DLFC 1.25” kompletna (9-85 gpm), WS1 Auxiliary Microswitch Asy (bez kabla łączącego) , WS1 Series Microswitch Asy (z kablem łączącym) , nakrętka węża płukania 1BULK insert węża płukania 5/8” ,wąż płukania PVC 5/8’’ ,BSPT 1.5” zawór trójdrożny (MAV) – do sterowników EI i CI , 1.5” zawór odcinający (NHWBP) – do sterowników EI i CI , wodomierz MxF 1.5” (2-284 lpm) , wodomierz MxF 1.5” (2-284 lpm) z przewodem o dł. 4.5 m
WS2 EI Regeneracyjny – objętościowy (Zmiękczacz/KMnO4)
WS2 EI Regeneracyjny – czasowy (Zmiękczacz/KMnO4)
WS2 EI Filtr Objętościowy (wyłącznie z płukaniem wstecznym)
WS2 EI Filtr Czasowy (wyłącznie z płukaniem wstecznym)
WS2 CI Regeneracyjny – Objętościowy (Zmiękczacz/KMnO4)
WS2 CI Regeneracyjny – Czasowy ( Zmiękczacz/KMnO4)
WS2 CI Filtr – Objętościowy (wyłącznie z płukaniem wstecznym)
WS2 CI Filtr – Czasowy (wyłącznie z płukaniem wstecznym)
WS2QC EI Regeneracyjny – objętościowy (Zmiękczacz/KMnO4)
WS2QC EI Regeneracyjny – czasowy (Zmiękczacz/KMnO4)
WS2QC EI Filtr Objętościowy (wyłącznie z płukaniem wstecznym)
WS2QC EI Filtr Czasowy (wyłącznie z płukaniem wstecznym)
WS2QC CI Regeneracyjny – Objętościowy (Zmiękczacz/KMnO4)
WS2QC CI Regeneracyjny – Czasowy ( Zmiękczacz/KMnO4)
WS2QC CI Filtr – Objętościowy (wyłącznie z płukaniem wstecznym)
WS2QC CI Filtr – Czasowy (wyłącznie z płukaniem wstecznym)
WS2H Regeneracyjny – objętościowy (Zmiękczacz/KMnO4)
WS2H Regeneracyjny – czasowy (Zmiękczacz/KMnO4)
WS2H Filtr Objętościowy (wyłącznie z płukaniem wstecznym)
WS2H Filtr Czasowy (wyłącznie z płukaniem wstecznym)
WS3 Regeneracyjny – czasowy (Zmiękczacz/KMnO4)
WS3 Filtr Czasowy (wyłącznie z płukaniem wstecznym)
Głowice WS3 mogą być skonfi gurowane do pracy: – Jeden zbiornik – Twin – Alternating, Parallel lub SBF – Triplex – Parallel lub SBF – Quad – Parallel lub SBF .
CLACK Sterowniki głowice twin alternating
WS1 CI Twin Alternating TM (DLFC 0.7-10 gpm)
WS1 EI Twin Alternating TM (DLFC 0.7-10 gpm)
WS1.25 CI Twin Alternating TM (DLFC 0.7-10 gpm)
WS1.25 EI Twin Alternating TM (DLFC 0.7-10 gpm)
WS1.5 CI Twin Alternating TM (DLFC 9-25 gpm)
WS1.5 EI Twin Alternating TM (DLFC 9-25 gpm)
WS2 CI Twin Alternating TM (bez DLFC)
WS2 EI Twin Alternating TM (bez DLFC)
WS2QC CI Twin Alternating TM (bez DLFC)
WS2QC CI Twin Alternating SM (bez DLFC)
WS2QC EI Twin Alternating TM (bez DLFC)
WS2QC EI Twin Alternating SM (bez DLFC)
WS2H Twin Alternating TM (bez DLFC)
WS2H Twin Alternating SM (bez DLFC)
WS3 Twin Alternating TM (bez DLFC)
WS3 Twin Alternating SM (bez DLFC)
CLACK głowice wielodrogowe Parallel
WS1 CI Twin Parallel TM (DLFC 0.7-10 gpm)
WS1 EI Twin Parallel TM (DLFC 0.7-10 gpm)
WS1.25 CI Twin Parallel TM (DLFC 0.7-10 gpm)
WS1.25 EI Twin Parallel TM (DLFC 0.7-10 gpm)
Dodatkowa głowica czasowa CI z osprzętem (DLFC 0.7-10 gpm)
Dodatkowa głowica czasowa EI z osprzętem (DLFC 0.7-10 gpm)
WS1.5 CI Twin Parallel TM (DLFC 9-25 gpm)
WS1.5 EI Twin Parallel TM (DLFC 9-25 gpm)
Dodatkowa głowica czasowa CI z osprzętem (DLFC 9-25 gpm) , Dodatkowa głowica czasowa EI z osprzętem (DLFC 9-25 gpm)
WS2 CI Twin Parallel TM (bez DLFC)
WS2 EI Twin Parallel TM (bez DLFC)
Dodatkowa głowica czasowa CI z osprzętem (bez DLFC), Dodatkowa głowica czasowa EI z osprzętem (bez DLFC)
WS2QC CI Twin Parallel TM (bez DLFC)
WS2QC CI Twin Parallel SM (bez DLFC)
WS2QC EI Twin Parallel TM (bez DLFC)
WS2QC EI Twin Parallel SM (bez DLFC)
Dodatkowa głowica czasowa CI TM z osprzętem (bez DLFC), Dodatkowa głowica czasowa CI SM z osprzętem (bez DLFC)
Dodatkowa głowica czasowa EI TM z osprzętem (bez DLFC) ,Dodatkowa głowica czasowa EI SM z osprzętem (bez DLFC)
WS2H Twin Parallel TM (bez DLFC)
WS2H Twin Parallel SM (bez DLFC)
WS2H Triplex Parallel TM (bez DLFC)
WS2H Triplex Parallel SM (bez DLFC)
WS2H Quad Parallel TM (bez DLFC)
WS2H Quad Parallel SM (bez DLFC)
WS3 Twin Parallel TM (bez DLFC)
WSS3 Twin Parallel SM (bez DLFC)
WS3 Triplex Parallel TM (bez DLFC)
WS3 Triplex Parallel SM (bez DLFC)
WS3 Quad Parallel TM (bez DLFC)
WS3 Quad Parallel SM (bez DLFC)
Zestaw zawiera 2 głowice Clack (objętościowe) z zasilaczami.
Zapraszamy do współpracy.

  • 24 marca 2014