FOTOMETR NANOCOLOR® 500D
Fotometr filtrowy z czytnikiem kodów kreskowych, 340-860 nm, gniazdo kuwet: 10, 20, 50 mm prostokątne i Ø 16 mm,
10 filtrów interferencyjnych, płyta DVD z oprogramowaniem do PC w jęz. polskim, instrukcja obsługi, zbiór metodyk
NANOCOLOR®, pokrowiec, zasilacz-ładowarka do akumulatorów, kuweta kalibracyjna, kabel USB, kabel RS 232, walizka
Fotometr PF-12 Plus
Fotometr filtrowy, kompletny zestaw w walizce, gniazdo kuwet fi 16 mm, 7 filtrów interferencyjnych, krzywe kalibracyjne do
testów VISOCOLOR® ECO i NANOCOLOR® probówkowych, nefelometryczny pomiar mętności, płyta DVD z oprogramowaniem
do PC w jęz. polskim, instrukcja obsługi, zbiór metodyk, 4 baterie, 4 probówki pomiarowe, lejek, zlewka, strzykawka, kabel
USB, kuweta kalibracyjna
Fotometr PF-3
Fotometr filtrowy w walizce, gniazdo kuwet Ø 16 mm, instrukcja obsługi, baterie, akcesoria
wersja A, baseny: 3 filtry interferencyjne 450 nm, 530 nm, 590 nm, krzywe kalibracyjne do testów VISOCOLOR® ECO i
NANOCOLOR® probówkowych – chlor wolny i całkowity, pH, kwas cyjanurowy, zasadowość
wersja A, woda do picia: 3 filtry interferencyjne 450 nm, 530 nm, 590 nm, krzywe kalibracyjne do testów VISOCOLOR® ECO i
NANOCOLOR® probówkowych – chlor wolny i całkowity, pH, dwutlenek chloru, fl uorki i żelazo
wersja E, gleba: 3 filtry interferencyjne 365 nm, 450 nm, 660 nm, krzywe kalibracyjne do testów VISOCOLOR® ECO i
NANOCOLOR® probówkowych – amoniak, azotany, fosforany, potas
wersja G, ChZT: 3 filtry interferencyjne 365 nm, 450 nm, 595 nm, krzywe kalibracyjne do testów NANOCOLOR®
probówkowych – ChZT 40, ChZT 60, ChZT 160, ChZT 600, ChZT 1 500, ChZT 4 000, ChZT 10 000, ChZT 15 000, ChZT
Żarówka wolframowa, justowana do fotometrów NANOCOLOR® 500D/400D/350D/300D
Żarówka justowana do PF-12
Dodatkowe fi ltry interferencyjne (PF-12, 500D, 400D, 350D, 300D)

  • 19 lutego 2015