DOWEX HCR S/S Złoże jonitowe kationit silny
Złoże jonowymienne przeznaczone do procesów zmiękczania wody.
TYP:
Kationit silnie kwaśny, regenerowana roztworem solanki NaCl.
Bardzo dobre właściwości kinetyczne, duża zdolność jonowymienna.
Pobierz kartę katalogową DOWEX HCR

  • 15 czerwca 2015