TESTER DO OZNACZANIA ŻELAZA
Obecność żelaza jest w wodach nie pożądana, ponieważ wytrącone osady wodorotlenków powodują zarastanie przewodów i kryz pomiarowych. Związki żelaza obecne w wodzie sprzyjają rozwojowi bakterii żelazistych, atakujących żelazo mataliczne.
Jony żelaza działają szkodliwie na złoża jonowymienne w stacjach zmiękczania wody, blokując ich czynne grupy wymienne.
Z tych powodów zawartość żelaza w wodzie powinno być stale kontrolowane aby spełniało wymagania dla wody pitnej.
TESTER służy do kalorymetryczngo oznaczania żelaza w wodach powierzchniowych i ściekach.
Badanie odbywa się za pomocą metody z triazyną, podczas której jony żelaza II tworzą z pochodną
triazyny filotowy związek kompleksowy. Jony żelaza III są redukowane do II.
Metoda nadaje się do badania wody morskiej.
ZALETY:
– Posługiwanie się zestawem jest bardzo łatwe i nie wymaga kwalifikacji chemicznych.
– Zestaw wystarcza na wykonanie około 100-120 oznaczeń w (zależności od zakresu).
– Trwałość odczynników 2 lata.
– Zestaw nie zawiera substancji niebezpiecznych wymagających znakowania.
– Dostępne zakresy: 0,01÷0,2mgFe/dm3, 0,04÷1,0mgFe/dm3, 0,1÷2,0 mgFe/dm3, 0,1-50 mgFe/dm3.
SKŁAD ZESTAWU:
– odczynnik Fe-1
– odczynnik Fe-2
– łyżeczka miarowa
– naczynia pomiarowe z nakrętkami i komparatorem
– strzykawka
– skala barw
– opis wykonania oznaczenia.

  • 16 listopada 2014