Dezynfekcja wody

AQUA PLUS proponuje  m.in. dezynfekcję wody w hydroforniach na ujęciach wody pitnej, w zakładach przemysłowych, szpitalach, laboratoriach, w przemyśle spożywczym, w systemach c.w.u., w celu zabezpieczenie jakości wody przed skażaniem mikrobiologicznym.

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określona jest w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. (Dz. U. Nr 61, poz. 417). Rozporządzenie to oprócz wymogów fizykochemicznych i organoleptycznych określa także warunki bakteriologiczne.

Skażenie wody mikroorganizmami chorobotwórczymi może występować już w studniach w miejscu jej czerpania, w instalacjach c.w.u., w stacjach uzdatniania wody oraz w sieci wodociągowej.

Także instalacje ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) są narażone na występowanie drobnoustrojów chorobotwórczych.

 • AQUA PLUS proponuje najnowsze technologie oraz urządzenia służące
  do dezynfekcji wody metodami bezchemicznymi za pomocą ultradźwięków i ultrafioletu.

URZĄDZENIE DO USUWANIA BAKTERII LEGIONELLI – NOWOŚĆ !!!

Urządzenie produkcji niemieckiej służy do usuwania m.in. bakterii Legionella sp..
Gwarantuje czystość bakteriologiczą wody w instalacjach wodnych, w obiekcie.

Urządzenie niszczy m.in. bakterie Legionella sp. metodą bezchemiczną.

Woda przepływając przez urządzenie zostaje poddana silnemu działaniu ultradźwięków, które powodują powstanie sił kawitacji. Mikroorganizmy znajdujące się w wodzie zostają trwale uszkodzone poprzez rozerwanie ścian komórkowych. Patogeny powstałe z rozpadu
mikroorganiznów zostają trwale uszkodzone i ich reprodukcja zostaje przerwana.

Następnie sterylizator UV dezynfekuje wodę przy pomocy ultrafioletu o długości fali 254nm. Połączenie technologii promieniowania UV i ultradźwięków oraz specjalnej konstrukcji urządzenia pozwala na skuteczną dezynfekcję wody.

Skuteczność metody ma ogromne znaczenie w przypadku zwalczania bakterii Legionelli sp. w systemach ciepłej wody użytkowej. Zastosowanie tej nowatorskiej technologii niesie za sobą wiele zalet.

Zalety urządzenia:

 • szybkie usuwanie bakterii Legionella, zakłada się, że po wbudowaniu urządzenia w instalację – czas całkowitego usunięcia bakterii wynosi 4-6 tygodni
 • technologia bezchemiczna
 • bardzo niskie koszty eksploatacji, brak regenerantów chemicznych, części zamiennych do okresowej wymiany oraz kosztów serwisowych ( promienniki UV wymienia się średnio co 2 lata i ich koszt niski)
 • łatwy oraz prosty sposób nadzoru i kontroli
 • obniżenie nakładów energetycznych – można obniżyć temperaturę ciepłej wody użytkowej
 • małe zapotrzebowanie na miejsce bez specjalnych wymogów BHP
 • dodatkowo ultradźwięki mają właściwości czyszczące.

Dezynfekcja wody tylko za pomocą lamp ultrafioletowych UV stanowi akceptowaną i ekologiczną metodę dezynfekcji wody. Skuteczność dezynfekcji zależy od dawki ultrafioletu, jakości wody oraz zastosowania w poszczególnych aplikacjach.

Urządzenia UV wykorzystują promieniowanie ultrafioletowe o długości fali około 254 nanometra, które uszkadza DNA mikroorganizmów, powodując ich śmierć.

Sterylizatory UV do farmacji i przemysłu kosmetycznego.

Sterylizatory UV serii UVITRON przeznaczone są do dezynfekcji wody oczyszczonej w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym, dezynfekcji wody ultraczystej w przemyśle mikroelektronicznym oraz do rozbijania ozonu w pętlach dystrybucyjnych, w których stosowana jest dezynfekcja ozonem.

 • Idealnie higieniczna konstrukcja gwarantuje spełnienie najostrzejszych wymogów cGMP i FDA
 • W urządzeniu zastosowano promienniki Indium-Amalgam o żywotności 10000 – 16000 godzin
 • Przyłącza procesowe Tri-Clamp
 • Konstrukcja gwarantująca pełne grawitacyjne opróżnienie
 • Szafka sterująca w obudowie ze stali nierdzewnej

Pobierz kartę katalogową

Dezynfekcję wody można także prowadzić metodami chemicznymi. Wodę dezynfekuję się za pomocą wodnych roztworów specjalnych środków chemicznych o właściwościach bakteriobiobójczych lub urządzeń (generatorów) wytwarzających z kwasu solnego i chlorynu sodowego roztwór dwutlenku chloru ClO2.

Dwutlenek chloru na zastosowanie do zwalczania bakterii, wirusów, pierwotniaków, grzybów oraz alg.

Jedną z wielu bakterii, które zagrażają zdrowiu i życiu człowieka znajdujące się w instalacjach ciepłej wody użytkowej jest bakteria Legionelli wywołująca legionellozę, gorączkę Pontiac i wodniste biegunki.

Udowodniona jest wysoka skuteczność działania dwutlenku chloru w usuwaniu bakterii odpornych na działanie innych preparatów, w tym bakterii Legionelli.

Służą do tego celu m.in. Generatory Oxiperm Pro firmy Grundfos, które produkowane są zgodnie z niemiecką dyrektywą produkcji wody pitnej (German Drinking Water Directive) oraz posiadają ATEST PZH.

Szczególne zagrożenie bakterią Legionelli występuje u osób z osłabionym układem odpornościowym, dlatego też SANEPID w szczególności nadzoruje jakość wody ciepłej w budynkach zamieszkania zbiorowego i zakładach opieki zdrowotnej zamkniętych.

Chlorowanie wody pitnej za pomocą podchlorynu sodu jest jedną z metod dezynfekcji wody pitnej. Można tą technologią szokowo chlorować instalacje wodne skażone bakteriami.

Wymieniane wyżej rozporządzenie Ministra Zdrowia od dnia 1.01.2008r., wprowadziło obowiązek kontrolowania instalacji wodnych i zobligowało użytkowników takich instalacji (właścicieli i operatorów) do utrzymywania ich w odpowiedniej czystości mikrobiologicznej.

Sterylizacja Wody Promieniami UV

Sterylizacja wody Promieniami UV

Generator Dwutlenku Chloru Oxiperm Pro

Generator Dwutlenku Chloru Oxiperm Pro

Super Promocja

Kalendarz

Elektrozawory

Zawory