Przepustnice

AQUA PLUS oferuje gamę przepustnic z napędem ręcznym, elektrycznym lub pneumatycznym.
Proponujemy optymalny dobór armatury uzależniony od warunków pracy.

Typy oferowanych przepustnic:

  • SYLAX (URANIE) i SYLAX – HP

Typowe aplikacje: sieci przemysłowe, instalacje wodne, oczyszczanie ścieków i sieci kanalizacyjne, ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja, glikol, detergenty, oleje, paliwa
media spożywcze, proszki, roztwory kwasów i zasad, rozpuszczalniki, węglowodory, itp.

Wykonanie: centryczne
Przyłącza: bezkołnierzowe, z otworami gwintowanymi
Zakres średnic: DN 25 do DN 350

Karta katalogowa – Pobierz

  • ENODIA

Typowe aplikacje: sieci przemysłowe, instalacje wodne, oczyszczanie ścieków i sieci kanalizacyjne, ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja, glikol, detergenty, oleje, paliwa
media spożywcze, proszki, roztwory kwasów i zasad, rozpuszczalniki, węglowodory, itp.

Wykonanie: centryczne
Przyłącza: bezkołnierzowe, z otworami gwintowanymi, kołnierzowe
Zakres średnic: DN 400 do DN 1200

Karta katalogowa – Pobierz

  • EMARIS

Typowe aplikacje: przeznaczone do wymagających instalacji przemysłowych
(ciepłownictwo, energetyka, chemia, rafinerie, itp.)

Wykonanie: podwójny mimośród
Przyłącza: bezkołnierzowe, z otworami gwintowanymi
Ciśnienie nominalne: 50 bar
Temperatura robocza: od -50 do +220°C
Zakres średnic: DN 65 do DN 150

Karta katalogowa – Pobierz

  • LYCENE

Typowe aplikacje: media spożywcze, chemikalia, farmaceutyki, płyny agresywne, nawozy
herbicydy, płyny żrące i toksyczne, o wysokiej korozyjności wykluczającej zastosowanie metali, wymagające uszczelnień teflonowych.

Wykonanie: centryczne
Przyłącza: bezkołnierzowe, z otworami gwintowanymi
Zakres średnic: DN32/40 do DN 300

Karta katalogowa – Pobierz

  • TILIS

Typowe aplikacje: chemikalia, kosmetyki, farmaceutyki, środki chwastobójcze
media spożywcze, płyny korozyjne, itp.

Wykonanie: centryczne
Przyłącza: bezkołnierzowe, z otworami gwintowanymi.
Zakres średnic: DN32 do DN 300

Karta katalogowa – Pobierz

Super Promocja

Kalendarz

Elektrozawory

Zawory